Konkurs za upis studenata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija – drugi prijavni rok

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst („Sl. glasnik USK“, br: 24/17, 15/20, 24/21) i Odluka Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017- 4737/2022 od 24.6.2022. i broj: 03-017-4864/2022 od 28.7.2022. godine, Univerzitet u Bihaću objavljuje KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2022/2023. Detaljnije …

KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I (prvu) godinu I i II ciklusa studija u akademskoj 2022/2023

stručni studijski program I ciklusa studija

Integralni tekst konkursa možete preuzeti OVDJE. I ciklus studija Pravo učešća na Konkursu/Natječaju za upis u I godinu I ciklusa studija imaju državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom odgovarajućom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u BiH , kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonskim propisima. Za prijavu Detaljnije …

Preliminarne i konačne rang liste kandidata za upis na Ekonomski fakultet

Preliminarne rang liste prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu studija na akademskom i stručnom studijskom programu dostupne su na linku: RANG LISTE. Konačne rang liste dostupne su na linku https://efbi.unbi.ba/wp-content/uploads/2021/07/Konacne-rang-liste.pdf Preliminarne rang liste prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu studija na akademskom i stručnom studijskom programu – II UPISNI KRUG – dostupne su na linku PRELIMINARNA LISTA II Detaljnije …

Konkurs za upis u I godinu u akademskoj 2021/2022

Univerzitet u Bihaću objavio je Konkurs za upis studenata u prvu godinu Ekonomskog fakulteta u Bihaću. Tekst konkursa dostupan je na slijedećem linku. Upute za buduće studente: Za prijavu na KONKURS/NATJEČAJ za upis u I godinu studija kandidat je dužan predati sljedeća dokumenta:1) Prijava na Konkurs,2) Originalne svjedodžbe/ovjerene fotokopije o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, Detaljnije …

Gostujuće predavanje Borisa Franjkovića

Jučer je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću, u okviru predmeta Upravljanje markom, na poziv vanr.prof. dr. Arnele Nanić, gostujuće predavanje održao marketing menadžer kompanije MojSan gosp. Boris Franjković. MojSan je jedan od najuspješnijih domaćih brendova s dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji madraca i programa za spavanje. Kompanija od samog početka bilježi velike uspjehe i rast poslovanja, dijelom zahvaljujući i činjenici Detaljnije …

Promocija knjige doc. dr. Kenana Mahmutovića i sudjelovanje na IMR 2021

digitalni marketing

U periodu od 13. do 15. maja 2021. godine, u Opatiji je održana međunarodna naučna konferencija Interdisciplinary Management Research XVII. IMR se održava sedamnaestu godinu zaredom, kao rezultat saradnje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomskog fakulteta u Osijeku – Poslijediplomskih studija Management i Pforzheim University, Business School iz Njemačke. Na konferenciji su i ove godine, kao članovi programskog i organizacionog odbora, recenzenti i autori, učešće Detaljnije …

Predavanje prof. dr. Amre Šabić El-Rayess

U okviru projekta “Dijaspora za razvoj” pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske u partnerstvu sa organizacijama UNDP i IOM, 19.5.2021. godine prof. dr. Amre Šabić El-Rayess sa Columbia Univerziteta u SAD-u, održat će predavanje studentima Ekonomskog fakulteta u Bihaću na temu ” Uloga elite, korupcije, politike, ekonomije i meritokratije u razvoju i društvenim transformacijama”. Predavanje će Detaljnije …

Izgradnja i upravljanje brandom “Alma Ras”

Danas je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću, u okviru predmeta Upravljanje markom, na poziv vanr.prof. dr. Arnele Nanić, gostujuće predavanje održao CEO kompanije Alma Ras gosp. Rasim Memagić. Alma Ras je jedna od najuspješnijih domaćih kompanija koja je i ranije realizirala veliki broj uspješnih projekata u oblasti društveno odgovornog poslovanja, kompanija koja je osnovana davne 1998 godine i koja Detaljnije …