KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini

Tekst konkursa/natječaja možete preuzeti na OVOM LINKU. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu studijana Univerzitetu u Bihaću dostupna je na OVOM LINKU. Na Ekonomskom fakultetu u Bihaću nije predviđeno polaganje prijemnog ispita, te će se rangiranje kandidata i prijem studenata u I godinu studija vršiti u zavisnosti od broja bodova koje Detaljnije …

Iskazivanje interesa za studij na Ekonomskom fakultetu u Bihaću

Dragi maturanti, budući studenti Ekonomskog fakulteta u Bihaću. Pozivamo Vas da putem online formulara iskažete svoj interes za studij na Ekonomskom fakultetu u Bihaću. Popunjavanjem kratkog upitnika sa osnovnim podacima ćete značajno pomoći kvalitetnoj organizaciji aktivnosti u narednoj akademskoj godini i organiziji Vašeg budućeg studija. Ekonomski fakultet priprema online prezentaciju (live) studijskih programa za buduće studente, gdje ćete imati priliku Detaljnije …

PONOVNI KONKURS/NATJEČAJ za angažman nastavnika i saradnika i izbor u zvanje

Na osnovu odluke Senata Univerziteta u Bihaću (broj: 06-1303/2020 od 27.02.2020. godine) Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje PONOVNI KONKURS/NATJEČAJ za angažman nastavnika i saradnika u izvođenju nastave i vježbi na I ciklusu studija u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine i izbor u zvanja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću . Tekst konkursa preuzmite ovdje: http://unbi.ba/v2//files/media/pdf/5e629c94661e35.55537294_Ponovni%20ko.nkurs_Ekonomski%20fakultet_7.3.2020.pdf (7.3.2020.)

Javni poziv FMON za podršku projektima iz oblasti obrazovanja i nauke u 2020. godini

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavilo je Javni poziv za podršku projektima iz oblasti obrazovanja i nauke u 2020. godini. Univerzitet u Bihaću ima pravo prijave na program koji se tiče financiranja projekata iz oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, a tiče se isključivo podrške studentskim organizacijama, ali je apliciranje moguće kroz univerzitet kao i asocijacije i uniju studenata. Krajnji Detaljnije …

Konkurs Fondacije Granoff za stipendiranje 20 studenata Univerziteta u Bosni i Hercegovini

FONDACIJA GRANOFF (u osnivanju) oglašava konkurs za stipendiranje 20 studenata na godišnjem nivou sa područja Bosne I Hercegovine. Cilj fondacije je podrška obrazovanju mladih, talentovanih i vrijednih studenata kroz njihovo školovanje a sve u svrhu stvaranja obrazovnih mladih ljudi koji će svojim radom i zalaganjem stvoriti uslove za ostvarivanje vlastitih ciljeva, a time i doprinijeti cjelokupnom drustvu. Fondacija je nastala Detaljnije …

Edukacija iz engleskog jezika za zaposlene na Univerzitetu

Od 9. marta 2020. godine započinje drugi ciklus Obuke iz engleskog jezika za zaposlenike Univerziteta u Bihaću. Nastava će se organizovati u toku radnog vremena u trajanju od dva sata sedmično, a namijenjen je za sve zaposlenike Univerziteta, bez obzira da li se radi o administrativnom ili nastavnom osoblju. Polaznici će biti podijeljeni u tri grupe, zavisno od nivoa poznavanja engleskog jezika, a testiranje u Detaljnije …

Stipendije britanske fondacije “British Scholarship Trust” za ak. 2020/21. godinu

Britanska fondacija “British Scholarship Trust” svake godine nudi stipendije kandidatima iz Bosne i Hercegovine  za kratke istraživačke posjete univerzitetima u Velikoj Britaniji za studente koji su upisani na postdiplomske studije – magistarske ili doktorske studije. Stipendije, u trajanju od jednog do tri mjeseca, su namijenjene istraživanjima iz svih naučnih oblasti na univerzitetima u Velikoj Britaniji. U akademskoj 2020/21. godini Fondacija dodjeljuje Detaljnije …

Općina Sanski Most dodjeljuje studentske stipendije za ak. 2019/20. godinu

Općina Sanski Most objavila je konkurs za dodjelu 55 stipendije redovnim studentima koji studiraju na akreditiranim državnim fakuletetima u BiH. Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2019/20. godinu, a pravo prijaveimaju redovni studenti druge ili viših godina studija na akreditiranim državnim fakultetima u BiH. Uslovi za dobijanje stipendije su da studenti imaju prebivalište na području općine Sanski Most, da su ostvarili u prethodnim godinama studija Detaljnije …

Stipendije Vlade Bavarske za ljetni kurs njemačkog jezika

Vlada Bavarske obezbijedila je stipendiranje kursa njemačkog jezika u sklopu ljetne škole u 2020. godini. Stipendije sadrže troškove kursa, smještaj i hranu. Prijaviti se mogu mladi naučnici i istraživači svih akademskih disciplina sa predznanjem njemačkog jezika (minimalno B1) iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Srbije, Slovenije i Ukrajine. U trenutku prijave, aplikanti moraju imati minimalno dva završena Detaljnije …