Ekonomski fakultet Bihać

Osnivanje

U gradu Bihaću visokoškolsko obrazovanje iz domena ekonomije datira od 1979. godine. Prethodnica Ekonomskog fakulteta u Bihaću bila je Viša ekonomska škola na čijim temeljima je Odlukom Skupštine Unsko-sanskog kantona od 9.7.1998. godine osnovan Ekonomski fakultet u Bihaću.

Od akademske 2006/07. godine na Ekonomskom fakultetu Bihać uveden je ECTS – Evropski sistem prijenosa bodova/kredita kao jedan od osnovnih instrumenata u izgradnji jedinstvenog evropskog prostora obrazovanja.

Vizija, misija, strateški ciljevi

Vizija: postati fakultet prepoznatljiv po izvrsnosti.

Misija: odgovornost i doprinos društvu kroz obavljanje obrazovanja, istraživanja i razvoja, njegujući proaktivni duh i kreirajući pokretačku snagu razvoja.

Strateški ciljevi Ekonomskog fakulteta:

  • izvrstan nastavni proces,
  • razvijen naučno-istraživački rad,
  • razvijena međunarodna saradnja i mobilnost,
  • obezbjeđene kadrovsko-materijalne pretpostavke i
  • razvijen sistem osiguranja kvalitete.

Organizacija studija

Nastava na Ekonomskom fakultetu u Bihaću izvodi se na dva ciklusa studija:

  • I ciklus sa dva studijska programa (akademski studijski program u trajanju od 4 godine i stručni studijski program u trajanju od 3 godine)
  • II ciklus studija sa 2 smjera u trajanju od 1 godine.

Kontakt

Ulica Pape Ivana Pavla II / 2, 77 000 Bihać
Tel: 037/222-511, 222-513
Fax: 037/222-513,
E-mail: efbi@unbi.ba