Informacije za studente

Studenti ekonomskog fakulteta u bihaću selfup kampanja

Osnovne informacije za studente Ekonomskog fakulteta u Bihaću.

Infoservis: prijava ispita, oglasna ploča, nastavni materijali i ostale informacije vezano za studij dostupne su studentima putem informacionog sistema (infoservis) Ekonomskog fakulteta u Bihaću na linku: https://info.efbi.unbi.ba .

Ispitni rokovi: pregled ispitnih rokova dostupan je putem infoservisa.

Akademski kalendar: akademski kalendar za 2019/2020 godinu dostupan je na slijedećem linku.

Nastavni planovi i programi: Nastavni planovi i programi za I ciklus studija dostupni su na slijedećim linkovima:

Plan i program II cilusa studija dostupan je na slijedećem linku.

Raspored nastave: dostupan je studentima putem infoservisa.

Literatura: pregled dostupne literature u Univerzitetskoj biblioteci omogućen je putem Cobiss sistema na slijedećem linku, a lista dostupnih knjiga u bibliotečko-istraživačkom centru Ekonomskog fakulteta dostupna je na slijedećem linku.

Baze podataka: lista dostupnih baza podataka i upustva za njihovo korištenje dostupna je na stranici “Baze podataka“.

Pravila i zakoni: Statut univerziteta, važnije zakone i pravilnike od interesa za studente moguće je skinuti sa slijedećih linkova: