Istraživački rad

Istorija i budućnost Instituta

Ekonomski fakultet u Bihaću osnovao je Institut Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću novembra 2001. godine. Institut je predstavljao organizacionu jedinicu – divizion Ekonomskog fakulteta u Bihaću bez svojstva pravnog lica kojim je rukovodio prodekan za naučno istraživački rad. U periodu od 4 godine aktivnog djelovanja, realiziran je značajan broj projekta, od kojih posebno valja istaknuti:

  • Strategija dugoročnog razvoja kompanije Riz-Krajina d.o.o. Bihać
  • 4 investiciona projekta za kompaniju Riz-Krajina d.o.o. Bihać
  • Strategija dugoročnog razvoja kompanije Bihaćka pivovara d.d. Bihać
  • 3 investiciona projekta za kompaniju Bihaćka pivovara d.d. Bihać
  • Strategija dugoročnog razvoja Unsko-sanskog kantona
  • Socio-ekonomska analiza Unsko-sanskog kantona
  • Strategija razvoja Nacionalnog parka Una

Usljed integracije Univerziteta i prenosa svojstva pravnog lica sa fakulteta na Univerzitet u Bihaću, javila se potreba za integracijom pojedinačnih instituta na fakultetima Univerziteta u Bihaću u Institut Univerziteta u Bihaću. U tom kontekstu u toku su aktivnosti osnivanja Instituta Univerziteta u Bihaću, prema čijem prijedlogu bi novi Institut Univerziteta u Bihaću imao dva centra u okviru kojih bi se pružale usluge iz domena ekonomije:

  • Centar za turizam i ekologiju
  • Centar za izradu ekonomskih studija

Centar za turizam i ekologiju

Prema dugoročnim prognozama do 2020 godine UNWTO predviđa rast međunarodni turistički rast dolazaka koji će biti oko 1,6 miljardi, što je 3,5 puta više u odnosu na 1990. godinu.

Osim međunarodnih turističkih dolazaka, vidljivo je da se u dolazeće destinacije sve više ulaže u razvoj turizma, pretvarajući savremeni turizam u ključni factor socio-ekonomskog razvoja kroz otvaranje novih preduzeća, novih radnih mjesta, te razvoj infrastructure.

Na turizam kao izvoznu kategoriju otpada čak 30% svjetskog izvoza komercijalnih usluga i 6% od ukupnog izvoza roba i usluga. Globalno, kao izvozna kategorija, turizam je na četvrtom mjestu, nakon goriva, hemikalija i automobilskih proizvoda.

Centar za turizam i ekologiju bi  unutar Instituta radio na projektima iz oblasti turizma i okoliša. Uspostavio bi sistem turističke statistike, te se bavio istraživanjem turističkog tržišta, izradom planova turističkog i okolišnog razvoja pojedinih destinacija, marketniškim planiranjem za pojedine destinacije, razvoj komponenti ekološki prihvatljivog turizma i edukacija u procesu razvoja turizma.

Centar za izradu ekonoskih studija

U ovom centru bi se radile razne studije koje su nužne za privredni razvoj društvene zajednice i privrednih subjekata u cijelini. Svi raspoloživi kadrovi Ekonomskog fakulteta i Univerziteta bi se uključivali po specijalnostima koje iziskuje pojedina studija naručioca. Imajući u vidu zaostali razvoj našeg područja, perspektivno ovaj centar bi trebao imati veliki angažman na izradi studija za početnike u biznisu, kao i za privredne subjekte koje planiraju razvoj preduzeća

Naučno-istraživački rad

Naučno-istraživački rad nastavnika i saradnika na Ekonomskom fakultetu u Bihaću realizira se kroz provođenje istraživanja i pisanje naučnih radova i knjiga, i njihovog prezentiranja u naučnim časopisima i međunarodnim konferencijama.

S ciljem unapređenja naučno-istraživačke aktivnosti, Ekonomski fakultet je 2019. godine u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Osijeku (Republika Hrvatska) pokrenuo izdavanje naučnog časopisa „Economic Perspectives“. Uredništvo časopisa i recenzetski odbor su međunarodnog karaktera i uključuju članove iz akademske zajednice BiH, Republike Hrvatske, Srbije, Slovenije, Turske i SAD-a.

Studenti u toku studija, učestvuju u provođenju istraživanja, prikupljanju sekundarnih i primarnih podataka i pisanju naučnih radova zajedno sa mentorima (nastavnicima), a radovi se objavljuju u naučnim časopisima.