Edukacija iz engleskog jezika za zaposlene na Univerzitetu

Od 9. marta 2020. godine započinje drugi ciklus Obuke iz engleskog jezika za zaposlenike Univerziteta u Bihaću. Nastava će se organizovati u toku radnog vremena u trajanju od dva sata sedmično, a namijenjen je za sve zaposlenike Univerziteta, bez obzira da li se radi o administrativnom ili nastavnom osoblju.

Polaznici će biti podijeljeni u tri grupe, zavisno od nivoa poznavanja engleskog jezika, a testiranje u svrhu određivanja nivoa će biti obavljeno nakon prijave zainteresiranih polaznika. Pravo pohađanja obuke imaju i polaznici koji su obuku pohađali prethodni semestar kao i oni koji nisu učestvovali u obuci. Ovog semestra će se obuka odvijati u dva ciklusa, svaki u trajanju od 7 sedmica, a polaznici imaju mogućnost pohađanja oba ili jednog ciklusa.

Potrebno je da se zainteresirani za pohađanje kursa jave putem maila dzalila.muharemagic@unbi.ba najkasnije do četvrtka, 20. februara 2020. godine, nakon čega će se izvršiti raspoređivanje grupa, utvrđivanje termina, lokacije i usaglašavanje ostalih detalja vezanih za organizaciju kursa.