Javni poziv FMON za podršku projektima iz oblasti obrazovanja i nauke u 2020. godini

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavilo je Javni poziv za podršku projektima iz oblasti obrazovanja i nauke u 2020. godini.

Univerzitet u Bihaću ima pravo prijave na program koji se tiče financiranja projekata iz oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, a tiče se isključivo podrške studentskim organizacijama, ali je apliciranje moguće kroz univerzitet kao i asocijacije i uniju studenata.

Krajnji rok za prijave je 13.3.2020. godine, a svi detalji o pozivu, kao i obrazac za prijavu dostupni su na web stranic FMON http://www.fmon.gov.ba/Obavjest/Pregled/524