KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini

Tekst konkursa/natječaja možete preuzeti na OVOM LINKU.

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu studijana Univerzitetu u Bihaću dostupna je na OVOM LINKU.

Na Ekonomskom fakultetu u Bihaću nije predviđeno polaganje prijemnog ispita, te će se rangiranje kandidata i prijem studenata u I godinu studija vršiti u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji na osnovu:

  • općeg uspjeha
  • uspjeha iz pojedinih predmeta značajnih za odgovarajući studij
  • rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij, kao i rezultati ostvareni u vrhunskom sportu
  • posebnog priznanja “Učenik generacije”