Konkurs za angažman i izbor u zvanje

Na osnovu odluke Senata Univerziteta u Bihaću (broj: 06-6683/2019 od 26.12.2019. godine) Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje KONKURS/NATJEČAJ za angažman nastavnika i saradnika u izvođenju nastave i vježbi na I ciklusu studija u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine i izbor u zvanja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću . Tekst konkursa je dostupan na slijedećem linku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *