Konkurs za upis u I godinu u akademskoj 2021/2022

Univerzitet u Bihaću objavio je Konkurs za upis studenata u prvu godinu Ekonomskog fakulteta u Bihaću. Tekst konkursa dostupan je na slijedećem linku.

Upute za buduće studente:

Za prijavu na KONKURS/NATJEČAJ za upis u I godinu studija kandidat je dužan predati sljedeća dokumenta:1) Prijava na Konkurs,2) Originalne svjedodžbe/ovjerene fotokopije o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta/potvrda za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH,3) Originalnu diplomu/ovjerenu fotokopiju o završenoj srednjoj školi,4) Izvod iz matične knjige rođenih,5) Druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima iz Odluke.

S traženom dokumentacijom iz konkursa (svjedočanstva I, II, III i IV razreda, diploma o završenoj srednjoj školi, izvod iz matične knjige rođenih i ostala relavantna dokumenta npr. dokaz o rezultatima ostvarenim na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij, kao i rezultati ostvareni u vrhunskom sportu; posebno priznanje “Učenik generacije“), dolazite u studentsku službu gdje ćete dobiti virman za uplatu prijave na konkurs (20 KM) i obrazac: “Prijava na konkurs”. S popunjenom i potpisanom Prijavom na konkurs, dokazom o uplati prijave i dostavljenom traženom dokumentacijom, Vaša prijava na konkurs je završena.

Sve naknadne informacije o prijemu, rang listi i sl. će biti na oglasnoj tabli fakulteta, web sajtu i fb stranici.

Prilikom popunjavanja prijave i dodatnih pitanja, kolegice iz studentske službe će Vam pomoći. Ne zaboravite na obavezno pridržavanje epidemioloških mjera.

Konkurs/natječaj za upis u I godinu studija u akademskoj 2021/2022. traje od 21.06.2021.do 16.07. 2021. godine (prvi prijavni rok) i od 19.07.2021.do 24.09.2021. (drugi prijavni rok).

Za prvi prijavni rok: prijem dokumenata se vrši svakim radnim danom od 8-16h. Za dodatne informacije oko upisa možete nazvati 037 228 071.

Više informacija o studijskim programima, kao i sami studijski programi dostupni su na:https://efbi.unbi.ba/studijski-programi/

Dobro nam došli!