PONOVNI KONKURS/NATJEČAJ za angažman nastavnika i saradnika i izbor u zvanje

Na osnovu odluke Senata Univerziteta u Bihaću (broj: 06-1303/2020 od 27.02.2020. godine) Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje PONOVNI KONKURS/NATJEČAJ za angažman nastavnika i saradnika u izvođenju nastave i vježbi na I ciklusu studija u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine i izbor u zvanja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću .

Tekst konkursa preuzmite ovdje: http://unbi.ba/v2//files/media/pdf/5e629c94661e35.55537294_Ponovni%20ko.nkurs_Ekonomski%20fakultet_7.3.2020.pdf (7.3.2020.)