Osiguranje kvaliteta

Osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Bihaću, a tako i na Ekonomsko fakultetu u Bihaću, bazira se na ideji bolonjskog procesa i temelji se u svim zakonskim i podzakonskim propisima Bosne i Hercegovine, entiteta i kantona. Univerzitet u Bihaću je u sve svoje dokumente i procedure uvrstio procese osiguranja kvaliteta. 

Na Univerzitetu u Bihaću djeluje Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju čija zadaća je da nadgleda i sprovodi kvalitetu u svim segmentima akademskog života.

Na Ekonomskom fakultetu djeluje Tim za osiguranje kvaliteta.

Uloga, funkcija i sastav Tima za osiguranje kvaliteta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću su definisani Pravilnikom o osiguranju kvaliteta na Univerzitetu u Bihaću.

Osnovni ciljevi su:

 • Akreditacija studijskih programa
 • Uključenost u razvoj osoblja
 • Promocija kulture kvaliteta
 • Unapređenje putem internog Sistema osiguranja kvalitete (Praćenje i evaluacija ECTS opterećenja studenata, analiza strukture uspisanih studenata, analiza prolaznosti i uspjeha studenata, anketiranje studenata….)

Tim za osiguranje kvaliteta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću pruža podršku internim korisnicima da utvrde područja koja treba poboljšati ili pomaže u njihovim relevantnim aktivnostima. Primarni zadatak Tima je da stvara povoljne uvjete za unapređenje kvaliteta. U saradnji s Centrom, izrađuje godišnji i dugoročni plan aktivnosti kojeg predstavlja NNV-u matične ustanove.

Članovi tima za osiguranje kvaliteta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću :

 • Doc. dr. Arnela Nanić (voditelj tima)
 • Doc.dr. Mahmutović Kenan
 • Prof dr. Senada Kurtanović
 • dipl. iur. Muslić Šemsudin
 • Samra Hrkić (student)
 • Kurić Suad (student)
 • Adis Šahinović (student)