Studentska služba

Rad sa studentima u Studentskoj službi predviđen je u slijedećim terminima:

  • Ponedjeljak i srijeda: od 09 do 10 sati i od 14 do 15 sati
  • Utorak, četvrtak i petak od 10 do 12 sati. 
almira nezirevic
Almira Nezirević, pravnik
viši samostalni referent za I ciklus studija
Renata Janković
Renata Janković, bacc. oec.
viši stručni saradnik za II i III ciklus studija i studentska pitanja

Kontakt telefon studentske službe 037/228-071 .
Email adresa: efbi@unbi.ba

studentska sluzba ekonomskog fakulteta u Bihaću