Studijski programi

Nastava na Ekonomskom fakultetu u Bihaću izvodi se na dva ciklusa studija:

  • I ciklus sa dva studijska programa (akademski studijski program u trajanju od 4 godine i stručni studijski program u trajanju od 3 godine)
  • II ciklus studija sa 2 smjera u trajanju od 1 godine.

I ciklus: Stručni SP (180 ECTS)

I ciklus: Akademski SP (240 ECTS)

II ciklus – SP (300 ECTS)