Donacija knjiga Naklade Mate d.o.o. Neum

knjige

Gosp. Boško Njavro, predstavnik Naklada Mate d.o.o. Neum, uručio je biblioteci Ekonomskog fakulteta u Bihaću poklon od 14 knjiga/udženika iz oblasti poslovne ekonomije.

Prodekan za naučno-istraživački rad doc. dr. sc. Kenan Mahmutović u ime zaposlenih i studenata Ekonomskog fakulteta u Bihaću izrazio je zahvalu na donaciji Naklada Mate i izrazio želju za jačanjem saradnje između fakulteta i Naklade Mate u budućnosti.

Naklada  Mate d.o.o. posluje u Bosni i Hercegovini od 2001. godine i jedan je od vodećih izdavača stručne ekonomske literature na ovim prostorima.

Spisak doniranih naslova:

 1. POSLOVNO ODLUČIVANJE – J.Frank Yates – izdavač: MATE d.o.o. Zagreb 2011
 2. UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA – Gary Dessler – izdavač:MATE d.o.o. Neum 2015
 3. OSNOVE FINANCIJSKOG MENADŽMENTA – James C. Van Horne i John M. Wachowicz, Jr.      – izdavač: MATE d.o.o. Neum 2014
 4. UVOD U STRATEŠKI MENADŽMENT – Zlatko Mateša – izdavač: MATE d.o.o. Zagreb 2019
 5. KRIZNI MENADŽMENT 1 – Sead Omerčević i Dženan Kulović – izdavač: MATE d.o.o. Neum, 2018
 6. KRIZNI MENADŽMENT 2 – Sead Omerčević i Dženan Kulović – izdavač:  MATE d.o.o. Neum, 2018
 7. ORGANIZACIJSKO PONAŠANJE –Stephen P. Robbins i Timothy A. Judge – izdavač: MATE d.o.o. Zagreb 2009
 8. STRATEŠKI MENADŽMENT – Arthur A.Thompson, Jr., A.J. Strickland III, John E. Gamble – izdavač: MATE d.o.o. Zagreb 2008
 9. OSNOVE KORPORATIVNIH FINANCIJA – Brealey Myers Marcus – izdavač: MATE d.o.o. Zagreb 2007
 10. PODUZETNIŠTVO – Robert D. Hisrich , Michael P. Peters , Dean A. Shepherd – izdavač: MATE d.o.o. Zagreb 2011
 11. MEĐUNARODNA EKONOMIJA TEORIJA I EKONOMSKA POLITIKA – Paul R. Krugman i Maurice Obstfeld – izdavač: MATE d.o.o. Zagreb 2009
 12. UPRAVLJANJE BANKAMA I FINANCIJSKE USLUGE – Peter S. Rose , Sylvia C. Hudgins – izdavač: Mate d.o.o. Neum 2015
 13. POSLOVNA KOMUNIKACIJA – Courtland L.Bovee , John V. Thill – izdavač: MATE d.o.o. Zagreb 2012
 14. MARKETING U UGOSTITELJSTVU, HOTELIJERSTVU I TURIZMU – Philip Kotler, John T. Bowen, James C. Makens – izdavač: MATE d.o.o. Zagreb 2010