Glavne poruke i mjere za prevenciju i kontrolu COVID-19

PREPORUKE COVID-19 CORONA VIRUS

Poštovani studenti i uposlenici Ekonomskog fakulteta u Bihaću. Molimo Vas da pročitate Glavne poruke i mjere za prevenciju i kontrolu COVID-19 (bolesti izazvane corona virusom).

Izbijanje koronavirusne bolesti (COVID-19) proglašeno je „javnozdravstvenom vanrednom situacijom na globalnom nivou“ (PHEIC), a virus se u međuvremenu proširio na veliki broj zemalja i teritorija. Mada se još uvijek dosta toga ne zna o virusu koji uzrokuje COVID-19, poznato je da se bolest prenosi direktnim kontaktom sa zaraženom osobom putem respiratornih kapljica (koje nastaju prilikom kašljanja i kihanja), a može se prenijeti i dodirivanjem zaraženih površina ako se nakon toga dodiruje lice (npr. oči, nos, usta). Imajući u vidu nastavak širenja COVID-19, bitno je da društvo preduzme mjere u cilju sprečavanja daljeg prenošenja, smanjivanja uticaja izbijanja bolesti i pružanja podrške mjerama kontrole. Zaštita djece i obrazovnih ustanova je od naročitog značaja. Mjere predostrožnosti su neophodne kako bi se spriječilo potencijalno širenje COVID-19 u školama, ali pri tome treba voditi računa da se izbjegne stigmatiziranje učenika i osoblja koje je potencijalno bilo izloženo virusu. Bitno je imati na umu da COVID-19 ne poznaje granice, nacionalnost, invaliditet, starosnu dob ili pol. U obrazovnim ustanova treba nastaviti njegovati prijatnu, inkluzivnu atmosferu punu podrške i poštovanja prema svima. Mjerama koje se preduzimaju u školama moguće je spriječiti unošenje i širenje COVID-19 od strane učenika i osoblja koje je potencijalno bilo izloženo virusu uz istovremeno smanjivanje potrebe za prekidima u nastavi i zaštitu učenika i osoblja od diskriminacije.

Svrha

Današnja djeca i mladi su globalni građani, moćni pokretači promjena i budući njegovatelji, naučnici i ljekari. Svaka kriza predstavlja priliku da im se pomogne da uče, njeguju saosjećanje i jačaju otpornost istovremeno gradeći sigurniju i saosjećajniju zajednicu. Informacije i činjenice o COVID-19 će doprinijeti razbijanju straha i uznemirenosti kod učenika te im pomoći da se nose sa sekundarnim uticajima bolesti na njihov život. U ovim smjernicama date su ključne poruke i ideje vezane za angažiranje direktora škola, nastavnika i osoblja, roditelja, staratelja i građana, kao i same djece u promoviranju sigurnijih i zdravijih škola. Ovaj dokument ima za cilj da pruži jasne i praktične smjernice za siguran rad kroz prevenciju, rano otkrivanje i kontrolu COVID-19 u školama i drugim obrazovnim ustanovama. Iako su izrađene namjenski za zemlje u kojima je već potvrđeno širenje COVID-19, ove smjernice su relevantne i u svim drugim kontekstima. Edukacija može podstaći učenike da postanu zagovarači prevencije i kontrole kod kuće, u školi i u zajednici tako što će druge upoznavati sa načinima sprečavanja širenja virusa. Siguran nastavak rada škola ili njihovo ponovno otvaranje nakon prekida nastave zahtijeva pažljivo planiranje, ali se time, pod uslovom da se to uradi na pravilan način, može doprinijeti promoviranju javnog zdravlja.

DOKUMENT SA PREPORUKAMA PREUZMITE OVDJE.

Šta je COVID-19?

COVID-19 je bolest izazvana novim sojem koronavirusa. „CO“ znači korona (eng. corona), „VI“ virus, a „D“ bolest (eng. disease). Ranije korišteni nazivi za ovu bolest su „novi koronavirus 2019“ ili „2019-nCoV“. COVID-19 virus je novi virus koji pripada istoj porodici virusa kao teški aktuni respiratorni sindrom (SARS – eng. Severe Acute Respiratory Syndrome) i neke vrste obične prehlade.

Koji su uobičajeni simptomi COVID-19?

Neki od simptoma su povišena temperatura, kašalj i otežano disanje. U težim slučajevima infekcija može izazvati upalu pluća i poremećaje u disanju, a rjeđe može imati smrtni ishod. Ovi simptomi su slični simptomima gripe (influence) ili obične prehlade koje se javljaju češće od COVID-19, pa je stoga neophodno izvršiti testiranje da bi se utvrdilo da je neko obolio COVID19.

Kako se COVID-19 prenosi?

Virus se prenosi direktnim kontaktom sa zaraženom osobom putem respiratornih kapljica (koje nastaju prilikom kašljanja i kihanja), a može se prenijeti i dodirivanjem zaraženih površina ako se nakon toga dodiruje lice (npr. oči, nos, usta). COVID-19 virus može preživjeti na površinama nekoliko sati, ali ga obična dezinfekciona sredstva ubijaju.

Ko je najugroženiji?

Svakog dana saznajemo više o djelovanju COVID-19 na ljude. Po svemu sudeći, kod starijih osoba i osoba sa hroničnim oboljenjima postoji veća opasnost od razvijanja ozbiljnih simptoma. S obzirom da se radi o novom virusu, još uvijek nije u potpunosti poznat njegov uticaj na djecu. Znamo da se virusom mogu zaraziti ljudi bilo koje životne dobi, ali za sada je zabilježen relativno mali broj slučajeva djece zaražene COVID-19. Radi se o novom virusu, pa je uticaj na djecu potrebno dodatno ispitati. Virus može imati smrtni ishod samo u rijetkim slučajevima i za sada je to bio slučaj samo kod starijih ljudi koji su već imali zdravstvenih problema.

Kako se liječi COVID-19?

Trenutno ne postoji vakcina za COVID-19, međutim veliki broj simptoma se može ublažiti, pa na vrijeme treba potražiti ljekarsku pomoć kako bi se bolest ublažila. U toku je nekoliko kliničkih ispitivanja u cilju ocjene potencijalnih lijekova za COVID-19.

Kako se širenje COVID-19 može usporiti ili spriječiti?

Kao i kod drugih respiratornih infekcija, kao što je gripa ili obična prehlada, mjere zaštite stanovništva su ključne za usporavanje širenja bolesti. U mjere zaštite spadaju svakodnevne preventivne mjere, a to su:

  • ✓ u slučaju bolesti treba ostati kod kuće;
  • ✓ prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos podlakticom ili maramicom. Korištenu maramicu odmah baciti;
  • ✓ često prati ruke sapunom i vodom; i
  • ✓ čistiti površine i predmete koji se često dodiruju. Kako se bude saznavalo više o COVID-19, službe za javno zdravstvo mogu preporučiti dodatne mjere.