Google G Suite for Education – Upute za nastavnike i studente

Google G Suite for Education uslugu čini skup alata koji omogućavaju nastavnicima i studentima učenje na daljinu i trenutno uslugu koristi skoro 100 miliona korisnika u svijetu. G Suite for Educations alatima nastavnici, saradnici i studenti Ekonomskog fakulteta u Bihaću mogu pristupiti sa svojom email adresom ime.prezime@efbi.unbi.ba.

Osnovni paket G Suite alata  uključuje:

  • Gmail – elektronska pošta – korisnički račun sa sandučićem e-pošte 30gb prostora veličine, za primanje e-pošte (http://wmail.efbi.unbi.ba ili https://gmail.com )
  • Google Classroom – za organizaciju nastave, raspodjelu zadataka i komunikaciju između nastavnika i učenika.
  • Drive – za pohranu svih datoteka i pristup datotekama s bilo kojeg uređaja
  • Meet – za pozive, videokonferencije (online nastava), slanje poruka
  • DocsSheetsSlidesCalendarForms – za izradu i dijeljenje dokumenata, proračunskih tablica, prezentacija, vođenje kalendara, izradu anketa ili upitnika
  • Groups – za izradu online grupa za tim, razred ili drugu skupinu i razmjenjivanje e-poruka, surađivanje na projektima ili organizaciju sastanaka
  • Jamboard – prezentacijska ploča.

Korisne video upute i pojašnjenja:

1. Upoznajte google classroom: https://www.youtube.com/watch?v=WgRrKt6Gk2o

2. Kako koristiti Hangout meets: https://www.youtube.com/watch?v=pW-Q9MeDHAk

3. Kako koristiti google obrazce: https://www.youtube.com/watch?v=qcoAn2ISbRA

4. Kako koristiti google obrazce – ocjenjivanje kvizova: https://www.youtube.com/watch?v=aMTBYvVtRDs

5. Kako koristiti google prezentacije: https://www.youtube.com/watch?v=FRF0ZkwF-2o

6. Kako koristiti google dokumente: https://www.youtube.com/watch?v=xgJxPMZMhuE

7. Kako koristiti Google tablice: https://www.youtube.com/watch?v=j-NYuu6TlkI

8. Sortiranje podataka u google tablicama: https://www.youtube.com/watch?v=BfTaWj9Jof8