Gostujuće predavanje Borisa Franjkovića

Jučer je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću, u okviru predmeta Upravljanje markom, na poziv vanr.prof. dr. Arnele Nanić, gostujuće predavanje održao marketing menadžer kompanije MojSan gosp. Boris Franjković.

MojSan je jedan od najuspješnijih domaćih brendova s dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji madraca i programa za spavanje. Kompanija od samog početka bilježi velike uspjehe i rast poslovanja, dijelom zahvaljujući i činjenici da marketing shvataju kao investiciju, a nikako kao trošak. Gospodin Franjković govorio je o jednom zaista sveobuhvatnom marketinškom pristupu u kompaniji koji se bazira na inovativnom i kreativnom konceptu, te brojnim promotivnim kampanjama koje realizira mladi i stručni tim kompanije MojSan. Studenti su imali priliku čuti i zanimljiv case study “Halo pandemija ovdje” o uspješnoj primjeni kriznog marketinga u kompaniji MojSan, ali i primjeni gerila marketinga u ovoj kompaniji.

Ono što je pobudilo poseban interes studenata jeste posvećenost društvenoj odgovornosti ove kompanije i veliki broj humanitarnih projekata koje su realizirali. Gosp.Franjković naglasio je da društveno odgovorno poslovanje svakako doprinosi uspjehu brenda kroz promoviranje, ali isto tako motivira zaposlenike kompanije i pokreće i druge kompanije iz okruženja da djeluju društveno odgovorno. Jasno je da kompaniju vode posvećeni i motivirani zasposlenici

Na samom kraju izlaganja gospodin Franjković naglasio je kako u poslu marketing menadžera niti jedan dan nije isti, te uputio poruku studentima da iskoriste svaki oblik usavršavanja i sticanja iskustva kroz volontiranje kao i rad na prijektima. U ime Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću, vanr. prof. dr. Arnela Nanić se zahvalila kompaniji MojSan na ovom divnom predavanju i vrijednom iskustvu koje su podijelili s našim studentima. Kompaniji MojSan želimo da i dalje raste i razvija se, uz nastavak saradnje sa Ekonomskim fakultetom u Bihaću u budućnosti.