Iskazivanje interesa za studij na Ekonomskom fakultetu u Bihaću

Dragi maturanti, budući studenti Ekonomskog fakulteta u Bihaću. Pozivamo Vas da putem online formulara iskažete svoj interes za studij na Ekonomskom fakultetu u Bihaću.

Popunjavanjem kratkog upitnika sa osnovnim podacima ćete značajno pomoći kvalitetnoj organizaciji aktivnosti u narednoj akademskoj godini i organiziji Vašeg budućeg studija.

Ekonomski fakultet priprema online prezentaciju (live) studijskih programa za buduće studente, gdje ćete imati priliku sasznati sve što Vas interesira vezano za studij na Ekonomskom fakultetu od naših nastavnika i studenata, a svoj interes za učešće u prezentaciji možete iskazati putem obrazca na linku ispod.

Obrazac za iskazivanje interesa za studij (i online prezentaciju fakulteta) možete popuniti na linku: https://forms.gle/3rzwKuKpFnbDmHtBA