Konačna rang lista kandidata za upis na I godinu I ciklusa studija akademske 2020/21 godine

Konačnu rang listu kandidata za upis na I godinu I ciklusa studija akademske 2020/21 godine možete pruzeti sa sljedećeg linka KONAČNA LISTA.