Nastavak saradnje sa Ekonomskim fakultetom u Osijeku

Sastanak delegacija Ekonomskog fakulteta u Bihaću i ekonomskog fakulteta u Osijeku

Danas su na Ekonomskom fakultetu u Bihaću upriličeni radni sastanci sa profesorima Ekonomskog fakulteta u Osijeku po osnovu više pravaca buduće saradnje. Tema razgovora su bile i posljednje pripreme za izdanje prvog broja našeg međunarodnog znanstvenog časopisa Economic Perspectives. “Iskustvo, znanje i tehnička pomoć kolega iz Osijeka u realizaciji ovog projekta su od nemjerljivog značaja za našu instituciju”, istaknuo je prodekan za naučno istraživački rad Ekonoskog fakulteta u Bihaću doc. dr. sc. Kenan Mahmutović. Menadžment Fakulteta izrazio je zahvalu dekanu Ekonomskog fakulteta prof. dr. Boris Crnkoviću kao i cijeloj upravi Ekonomskog fakulteta u Osijeku na svesrdnoj pomoći i suradnji sa našom institucijom.

U kontekstu realizacije ranije potpisanog sporazuma o suradnji, prof. dr. Jerko GLAVAŠ, prof. dr. Davorin Turkalj i doc. dr. Ivan Kelić uručili su i prvi kontingent udžbenika u izdanju EFOS-a biblioteci Ekonomskog fakulteta u Bihaću.

Razmijenjene su i nove ideje za razvoj buduće saradnje na drugim naučno – istraživačkim poljima.

Nastavnici Ekonomskog fakulteta u Bihaću uputili su čestitke EFOS-u na izvrsnim rezultatima i ostvarenoj međunarodnoj prepoznatljivosti konferencije IMR Conference XVI // Opatija – Croatia te istaknuli da će i ove godine rado uzeti učešće na konferenciji.