Nove IT usluge za studente i nastavnike Ekonomskog fakulteta u Bihaću

Nakon uspostave LMS sistema (platforme za online učenje), aktivacije android mobilne aplikacije za pristup LMS sistemu, Ekonomski fakultet u Bihaću napravio je novi veliki iskorak u poboljšanju IT infrastrukture.

Zahvaljujući Google Suite for education licenci, koju je kompanija Google odobrila Univerzitetu u Bihaću (10.000 licenci), a na inicijativu i zahtjev doc. dr. sc. Kenana Mahmutovića, prodekana za NIR, Ekonomski fakultet je svim studentima i zaposlenim na Ekonomskom fakultetu u Bihaću osigurao profesionalni email servis baziran na google mail infrastrukturi te pristup nizu dodatnih usluga u okviru Gsuite for education platforme.

Svaki student, svaki nastavnik i saradnik, kao i administrativno osoblje fakulteta dobija email račun sa unificiranom email adresom ime.prezime@efbi.unbi.ba uz 30GB prostora za pohranu, mogućnost korištenja google drive-a, usluge hangout with meets (video konferencijske platforme), aplikacija Calendar, Docs, Sheets, Slides, Jamboard, Keep, Sites i Tasks, kao i Google Classroom sa integriranim Hangout with meets ,….

Na ovaj način komunikacija i kolaboracija između nastavnika, saradnika i studenata, kao i između samih studenata biti će značajno olakšana i povećat će produktivnost i efikasnost u radu. Posebno me raduju izvrsne mogućnosti timskog rada i dijeljenja resursa putem navedenih platformi, jer je sve integrirano u jedan ekosistem, a što na Ekonomskom fakultetu u Bihaću njegujemo i učimo studente od prvog dana, izjavio je prodekan za NIR doc. dr. Kenan Mahmutović.

Ekonomski fakultet nastavit će i dalje sa poboljšanjem uslova za studij našim studentima, a svoje resurse i znanje stavljamo na raspolaganje cijelom Univerzitetu u Bihaću, kao i drugim obrazovnim institucijama u USK-a.

Studenti koji nisu primili korisničke podatke za email, ili ranije nisu primili pristupne podatke za LMS sistem, mogu se za zahtjevom obratiti putem formulara: https://forms.gle/wh78kfP7rwJRoJBM8 .