Omogućen pristup online učionicama putem mobitela i tablet uređaja

Kako bi se studentima koji ne posjeduju laptop niti desktop kompjuter omogućilo nesmetano praćenje online predavanja putem LMS sistema Ekonomskog fakulteta u Bihaću, izvršena je nadogradnja sistema koji sada koristi HTML5 tehnologiju umjesto flash tehnologije.

O promjenama važnim za prezentere (nastavnike) u kratkom videu govori prodekan za NIR Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću doc. dr. Kenan Mahmutović.