Predstavljanje Ekonomskog fakulteta – RTV USK

Na RTV USK-a u emisiji “Dnevna doza zabave” gostovali su dekanesa Ekonomskog fakulteta prof. dr. Mirela Kljajić Dervić, prodekan za naučno-istraživački rad doc. dr. Kenan Mahmutović, i studentica II godine Melina Zulić. Tema razgovora bio je Ekonomski fakultet u Bihaću, studijski programi, mogućnosti i prilike koje se nude budućim studentima, kao i kratak presjek aktuelnih projekata Ekonomskog fakulteta usmjerenih na poboljšanje kvaliteta uvijeta za studij i naučno-istraživački rad.