Preliminarne i konačne rang liste kandidata za upis na Ekonomski fakultet

Preliminarne rang liste prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu studija na akademskom i stručnom studijskom programu dostupne su na linku: RANG LISTE.

Konačne rang liste dostupne su na linku https://efbi.unbi.ba/wp-content/uploads/2021/07/Konacne-rang-liste.pdf

Preliminarne rang liste prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu studija na akademskom i stručnom studijskom programu – II UPISNI KRUG – dostupne su na linku PRELIMINARNA LISTA II UPISNI ROK