Preliminarne rang liste prijavljenih kandidata za upis u I godinu studija

PRELIMINARNU RANG LISTU KANDIDATA za upis u prvu godinu I ciklusa studija akademske 2020/21. godine možete preuzeti sa sljedećih linkova:

Na objavljenu Preliminarnu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Naučno-nastavnom vijeću Ekonomskog fakulteta putem studentske službe u roku od 48 sata od dana objavljivanja preliminarne liste (20.7.2020).