Prikupljanje informacija o interesu učenika za studij na Univerzitetu u Bihaću

Univerzitet u Bihaću, prilagođavajući se trenutnoj situaciji, nastoji ostvariti kontakt sa svojim budućim studentima. Kako se predstavljanje mogućnosti studija na Univerzitetu u Bihaću realizuje putem elektronskih platformi, tako i prikupljanje informacija o interesu maturanata i budućih studenata može biti realizovano jedino elektronski.

Ukoliko ste maturant_ica ili budući_a student_ica Univerziteta u Bihaću, popunjavanjem kratkog upitnika sa osnovnim podacima ćete značajno pomoći kvalitetnoj organizaciji aktivnosti u narednoj akademskoj godini i organiziji Vašeg studija na zadovoljavajući način.

Lista studijskih programa sa detaljnim opisima studija dostupna je u sekciji Studijski programi od A do Ž. Više informacija o fakultetima Univerziteta u Bihaću dostupno je u sekciji Fakulteti.

Kratki upitnik dostupan je na sjedećem linku.

Do skorog viđenja na Univerzitetu u Bihaću.