Sastanak sa predstavnicima Ureda za reviziju institucija u FBiH

Danas je u Dekanatu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću održan sastanak sa predstavnicima Ureda za reviziju institucija u FBiH na temu uspostavljanja stručne prakse studenata EFBI u Uredu za reviziju institucija u Federaciji BiH.

Generalni revizor gospodin Dževad Nekić i Mia Buljubašić (Šef Kabineta generalnog revizora) su u toku sastanka istaknuli jasan cilj ovog Ureda koji se ogleda u uspostavljanju bliže saradnje sa akademskom zajednicom u BiH, a u okviru strateških opredjeljenja i u skladu sa principima Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija.

Dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću prof. dr. Mirela Kljajić Dervić je podržala ovakvu inicijativu Ureda za reviziju koja s druge strane i Ekonomskom fakultetu UNBI omogućava ispunjenje strateških ciljeva i opredjeljanja EFBI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *